DGUV Congress - Tagungszentrum des IAG
Dr. Güler Kici
René Dybek
Dr. Helena Erlbeck
Dr. Güler Kici
Leiterin des Tagungszentrums
Tel.: 0351 457-1134
René Dybek
Kongressmanager
Tel. 0351 457-1914
Dr. Helena Erlbeck
Referentin Kongressmanagement
Tel. 0351 457-1521
Simone Grünberg
Friederike Hartmann
Luisa Härtwig
Simone Grünberg
Kongressmanagerin
Tel. 0351 457-1551
Friederike Hartmann
Kongressmanagerin
Tel. 0351 457-1963
Luisa Härtwig
Kongressmanagerin
Tel. 0351 457-1151
Gabriele Hoyer
Anja Köhler
Ruth Krauße
Gabriele Hoyer
Referentin Kongressmanagement
Tel. 0351 457-1920
Anja Köhler
Kongressmanagerin
Tel. 0351 457-1612
Ruth Krauße
Referentin Kongressmanagement
Tel. 0351 457-1129
Paul Krönert
Antje Lauterbach
Sandra Schöne
Paul Krönert
Kongressmanager
Tel. 0351 457-1929
Antje Lauterbach
Kongressmanagerin
Tel. 0351 457-1290
Sandra Schöne
Kongressmanagerin
Tel. 0351 457-1122
Eva Windemuth
Eva Windemuth
Kongressmanagerin
Tel. 0351 457-1517
Akademiehotel Dresden
Dirk Lauterbach
Mandy Pauli
Carina Riccius
Dirk Lauterbach
Leiter des Akademiehotels
Tel. 0351 457-3500
Mandy Pauli
Assistentin des Hotelleiters
Tel. 0351 457-3501
Carina Riccius
Assistentin Marketing
Tel. 0351 457-3510
Silvana Liebscher
Christiane Klaus
Cindy Harazim
Silvana Liebscher
Rezeptionsleitung
Tel. 0351 457-3022
Christiane Klaus
Reservierungen
Tel. 0351 457-3030
Cindy Harazim
Verkauf
Tel. 0351 457-3023
Bianca Kuhnert
Marcus Butter
Bianca Kuhnert
Serviceleitung
Marcus Butter
Küchenleitung

Kontakt

DGUV Congress
Tagungszentrum des IAG
Königsbrücker Landstr. 2
01109 Dresden

Tel. +49 351 457-1777
Fax +49 351 457-201777

Akademiehotel Dresden

Königsbrücker Landstr. 2
01109 Dresden

Tel.: +49 351 457-3010
Fax: +49 351 457-3015
/ Reservierungsanfrage