DGUV Congress - Tagungszentrum des IAG
Dr. Güler Kici
René Dybek
Dr. Helena Erlbeck
Dr. Güler Kici
Leiterin des Tagungszentrums
Tel.: +49 30 13001-2400
René Dybek
Kongressmanager
Tel. +49 30 13001-2411
Dr. Helena Erlbeck
Referentin Kongressmanagement (aktuell in Elternzeit)
Tel. +49 30 13001-2412
Simone Grünberg
Friederike Hartmann
Luisa Härtwig
Simone Grünberg
Kongressmanagerin
Tel. +49 30 13001-2413
Friederike Hartmann
Kongressmanagerin
Tel. +49 30 13001-2414
Luisa Härtwig
Kongressmanagerin
Tel. +49 30 13001-2422
Gabriele Hoyer
Anja Köhler
Ruth Krauße
Gabriele Hoyer
Referentin Kongressmanagement
Tel. +49 30 13001-2415
Anja Köhler
Kongressmanagerin
Tel. +49 30 13001-2416
Ruth Krauße
Referentin Kongressmanagement
Tel. +49 30 13001-2417
Paul Krönert
Antje Lauterbach
Sandra Schöne
Paul Krönert
Kongressmanager
Tel. +49 30 13001-2418
Antje Lauterbach
Kongressmanagerin
Tel. +49 30 13001-2419
Sandra Schöne
Kongressmanagerin
Tel. +49 30 13001-2421
Eva Windemuth
Eva Windemuth
Kongressmanagerin
Tel. +49 30 13001-2423
Akademiehotel Dresden
Dirk Lauterbach
Mandy Pauli
Dirk Lauterbach
Leiter des Akademiehotels
Tel. +49 30 13001-2500
Mandy Pauli
Assistentin des Hotelleiters
Tel. +49 30 13001-2502
Silvana Liebscher
Anja Grunwald
Cindy Harazim
Silvana Liebscher
Rezeptionsleitung
Tel. +49 30 13001-29510
Anja Grunwald
Reservierungen
Tel. +49 30 13001-29511
Cindy Harazim
Verkauf
Tel. +49 30 13001-29512
Bianca Kuhnert
Marcus Butter
Bianca Kuhnert
Serviceleitung
Marcus Butter
Küchenleitung

Kontakt

DGUV Congress
Tagungszentrum des IAG
Königsbrücker Landstr. 2
01109 Dresden

Tel. +49 30 13001-2203
Fax +49 30 13001-2703

Akademiehotel Dresden

Königsbrücker Landstr. 2
01109 Dresden

Tel.: +49 30 13001-29500
Fax: +49 30 13001-29505
/ Reservierungsanfrage